การเข้ามาของกีฬาฟุตซอลในประเทศไทย

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นครั้งแรกจากต่างประเทศ โดยที่ใช้การย่อขนาดของสนามและจำนวนผู้เล่นจากฟุตบอล 11 คน

จึงทำให้พื้นที่สนามและจำนวนนักกีฬาน้อยลง ในประเทศไทยกีฬาฟุตซอลไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีเล่นในประเทศไทยเมื่อใดแต่มีการเล่นชนิดหนึ่ง โดยส่วนมากเรียกว่า ฟุตบอลโกลหนู ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับฟุตซอล เพียงแต่โกลหนู ไม่มีผู้รักษาประตู เพราะประตูที่ใช้มีขนาดเล็กและไม่มีรูปแบบชัดเจนในเรื่องของจำนวนผู้เล่น ขนาดลูกฟุตบอล ขนาดพื้นที่ของสนามที่ใช้เล่น แม้แต่การแต่งกายของนักกีฬา จะเป็นที่นิยมในหมู่เยาวชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนสนามและอุปกรณ์ในการเล่น โดยอาจใช้ลูกฟุตบอลพลาสติก แล้วหาพื้นที่ว่างเล่นไม่มีการจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นการเล่นเพื่อออกกำลังกายและความสนุกเท่านั้น

การจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจฟุตบอลต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศมีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำ กระทั่งในปี พ.ศ.2540 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คนชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้น และได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุก ๆ ปีหลังจากนั้น

ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่เยาวชน ซึ่งเนื่องมาจากความสะดวกสบายในเรื่องสนาม หรือจะเป็นจำนวนผู้เล่นซึ่งไม่มากจนเกินไป และที่สำคัญ คือ ฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นทีมระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย ทำให้เยาวชนใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนของชาติ เพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และนี้ก็เป็นประวัติของกีฬาฟุตซอลในบ้านเรา