ถ้าตั้งต้นของกีฬากรีฑาในการแข่งขันวิ่งระยะกลาง

การเริ่มต้นออกวิ่งเมื่อมีการแข่งขันในระยะกลาง จะอยู่ในท่าลักษณะการยืนประจำตำแหน่งการยืนที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการให้การสัญญาณคำว่าเข้าที่ซึ่งหน้าที่นี้จะได้รับมอบหมาย Continue reading http://ถ้าตั้งต้นของกีฬากรีฑาในการแข่งขันวิ่งระยะกลาง